Voorwaarden

Als u de lessen wilt voortzetten of als u wilt stoppen na de lessenreeks dient u dit uiterlijk bij les 6 bij één van onze medewerkers aan de balie aan te geven en/of u kunt dit via ons e-mailadres doorgeven.

Verzoeken voor inhaallessen of eventuele extra lessen kunt u eveneens via dit e-mailadres aan ons doorgeven. Wij brengen geen inschrijf- en diplomakosten in rekening. Gevolgde lessen worden door ons afgetekend via een lessenkaart.

Wij geven geen restitutie op een aanbetaalde lessenreeks. Wanneer de lesklant zonder gegronde redenen wegblijft vervalt de lessenreeks na een termijn van 4 weken en wordt de lesklant uitgeschreven uit ons bestand.

De lessenkaart is 12 weken geldig na aanvang van les 1 (m.u.v. feestdagen en sluiting zwembad).

Ziekte, vakantie of verhindering van een leerling dient tijdig te worden gemeld per e-mail of telefonisch. De ouders/verzorgers dienen kennis te nemen van de reglementen betreffende het gebruik en verblijf van de accomodatie en tijdens de zwemles m.b.t. veiligheid en hygiëne en aansprakelijkheid.

Deze voorwaarden staan achter op ons inschrijfformulier.

Maandelijks versturen wij per e-mail een nieuwsbrief met hierin aanvullende informatie.